فروش محصولات


صفحه فروش محصولات طلا سازی سایت صنایع هدفمند ماشین ایران، عکس محصولات شامل دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء مدل VPC 4000، دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء ریخته گری مدل VPC 5000 و دستگاه کوره ذوب القائی.صفحه فروش محصولات طلا سازی سایت صنایع هدفمند ماشین ایران، عکس محصولات شامل دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء مدل VPC 4000، دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء ریخته گری مدل VPC 5000 و دستگاه کوره ذوب القائی.صفحه فروش محصولات طلا سازی سایت صنایع هدفمند ماشین ایران، عکس محصولات شامل دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء مدل VPC 4000، دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء ریخته گری مدل VPC 5000 و دستگاه کوره ذوب القائی.صفحه فروش محصولات طلا سازی سایت صنایع هدفمند ماشین ایران، عکس محصولات شامل دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء مدل VPC 4000، دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء ریخته گری مدل VPC 5000 و دستگاه کوره ذوب القائی.صفحه فروش محصولات طلا سازی سایت صنایع هدفمند ماشین ایران، عکس محصولات شامل دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء مدل VPC 4000، دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء ریخته گری مدل VPC 5000 و دستگاه کوره ذوب القائی.فروش محصولات طلا سازی


لیست قیمت محصولات صنایع هدفمند ماشین ایران :ردیف

نام دستگاه

عکس دستگاه

قیمت

نحوه پرداخت

موعد تحویل

1


کوره ذوب القائی 4kg – تک فاز


فروش محصولات طلا سازی


تماس با بخش فروش30% پیش پرداخت
الباقی
اقساط 3 ماهه – بدون کارمزد
تحویل فوری


2


کوره ذوب القائی 4kg – تک فاز
به همراه آب سرد کن داخلی


فروش محصولات طلا سازی


تماس با بخش فروش30% پیش پرداخت
الباقی
اقساط 3 ماهه – بدون کارمزد
تحویل فوری


3


کوره ذوب القائی 5kg – سه فاز


فروش محصولات طلا سازی


تماس با بخش فروش30% پیش پرداخت
الباقی
اقساط 3 ماهه – بدون کارمزد
تحویل فوری


4


دستگاه ذوب القائی و ریخته گری در خلاء
مدل VPC 4000 – تک فاز


فروش محصولات طلا سازی


تماس با بخش فروش30% پیش پرداخت
الباقی
اقساط شش تا نه ماهه – بدون کارمزد
تحویل فوری


5


دستگاه ذوب القائی و ریخته گری در خلاء
مدل VPC 4000 – سه فاز


فروش محصولات طلا سازی


تماس با بخش فروش30% پیش پرداخت
الباقی
اقساط شش تا نه ماهه – بدون کارمزد
تحویل فوری


6


دستگاه ذوب القائی و ریخته گری در خلاء
مدل VPC 5000 – تک فاز


فروش محصولات طلا سازی


تماس با بخش فروش30% پیش پرداخت
الباقی
اقساط شش تا نه ماهه – بدون کارمزد
تحویل یک هفته


7


دستگاه ذوب القائی و ریخته گری در خلاء
مدل VPC 5000 – سه فاز


فروش محصولات طلا سازی


تماس با بخش فروش30% پیش پرداخت
الباقی
اقساط شش تا نه ماهه – بدون کارمزد
تحویل یک هفته


— پورسانت شرکت ها و مغازه های همکار 10% میباشد.ویژه:* تخفیف خرید نقدی 10% و پرداخت 3ماهه 5% قیمت دستگاه میباشد.برقراری ارتباط با واحد فروش :
تلفن: 33877860-031 داخلی 1
همراه: 09132044624 مهندس حری