لیست مشتریان


صفحه لیست مشتریان ذوب و ریخته گری سایت صنایع هدفمند ماشین ایران، عکس محصولات شامل دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء مدل VPC 4000، دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء ریخته گری مدل VPC 5000 و دستگاه کوره ذوب القائی.صفحه لیست مشتریان ذوب و ریخته گری سایت صنایع هدفمند ماشین ایران، عکس محصولات شامل دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء مدل VPC 4000، دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء ریخته گری مدل VPC 5000 و دستگاه کوره ذوب القائی.صفحه لیست مشتریان ذوب و ریخته گری سایت صنایع هدفمند ماشین ایران، عکس محصولات شامل دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء مدل VPC 4000، دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء ریخته گری مدل VPC 5000 و دستگاه کوره ذوب القائی.صفحه لیست مشتریان ذوب و ریخته گری سایت صنایع هدفمند ماشین ایران، عکس محصولات شامل دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء مدل VPC 4000، دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء ریخته گری مدل VPC 5000 و دستگاه کوره ذوب القائی.صفحه لیست مشتریان ذوب و ریخته گری سایت صنایع هدفمند ماشین ایران، عکس محصولات شامل دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء مدل VPC 4000، دستگاه ذوب القائی و ریخته گری تحت خلاء ریخته گری مدل VPC 5000 و دستگاه کوره ذوب القائی


لیست برخی از خریداران دستگاه های ساخت شرکت، جهت برقراری ارتباط و بررسی کیفیت دستگاه و خدمات پس از فروش :

برقراری ارتباط با واحد فروش :
تلفن: 33877860-031 داخلی 1
همراه: 09132044624 مهندس حری


ردیف

نوع دستگاه

عکس دستگاه

نام مشتری

نوع ساخت

سال خرید

شهر

تلفن


دستگاه ریخته گری سری VPC5000
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای ابراهیم پور

سرویس و پایه جواهر سه بعدی

1395

تبریز

09146614002-3


دستگاه ریخته گری سری VPC5000
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای عاجز

انگشتر نقره

1395

مشهد

09152694197


دستگاه ریخته گری سری VPC5000
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای ضیائی

انگشتر طلا سه بعدی

1395

تهران

09903355403


دستگاه ریخته گری سری VPC5000
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای میرائی

النگو ریخته ای طلا

1394

یزد

09131583141


دستگاه ریخته گری سری VPC5000
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای کیانی

سرویس و پایه جواهر طلا

1394

تهران

09123401044


دستگاه ریخته گری سری VPC4000
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای فروتن نژاد

النگو ریخته ای طلا

1393

اصفهان

09133141772


دستگاه ریخته گری سری VPC4000
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای اسدالهی

النگو ریخته ای سه بعدی طلا

1393

اصفهان

09131888892


کوره ذوب القائی 5 کیلوگرم
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای میرزایی

النگو CNC

1393

اصفهان

09132129497


کوره ذوب القائی 4 کیلوگرم
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای قندهاری

النگو CNC

1394

اصفهان

09133004302


کوره ذوب القائی 4 کیلوگرم
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای مارانی

النگو CNC

1392

اصفهان

09131142207


کوره ذوب القائی 5 کیلوگرم
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای صفاری

پرسی

1392

اصفهان

09133075780


کوره ذوب القائی 4 کیلوگرم
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای فتاحی

توخالی

1393

دولت آباد

09133267611


کوره ذوب القائی 5 کیلوگرم
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای شفیق

سکه پارسیان

1392

تهران

09122504558


کوره ذوب القائی 5 کیلوگرم
لیست مشتریان ذوب و ریخته گری
آقای پرورش

نقره

1390

دولت آباد

09131006439


برقراری ارتباط با واحد فروش :
تلفن: 33877860-031 داخلی 1
همراه: 09132044624 مهندس حری

کانال تلگرام : با ورود واژه( goldcasting )در داخل بخش جستجوی اپلیکیشن تلگرام، می توانید وارد کانال ریخته گری طلا و نقره شوید.