دستگاه ریخته گری VPC 4000

عکس های دستگاه ریخته گری VPC4000


VPC4000

استفاده از جدیدترین و کاملترین تکنولوژی ریخته گری دقیق VPC

VPC4000

خط تولید دستگاه های ریخته گری صنایع هدفمند ماشین

VPC4000

قابلیت ریخته گری 10 سیلندر پشت سر هم و بدون فاصله

VPC4000

امکان استفاده از سیلندرهای بدون فلنج

VPC4000

امکان استفاده از سیلندر های با قطر 6 تا 11 سانت و ارتفاع 15 تا 25 سانت

VPC4000

قابلیت ریخته گری طرح های نگین دار به صورت یک جا

VPC4000

قابلیت ریخته گری تا ضخامت 0.1 میلیمتر

VPC4000

ریخته گری مدل های سبک و مورد پسند بازار

VPC4000

ریخته گری طرح های فیوژن

VPC4000

ریخته گری طرح های توری

VPC4000

ریخته گری مدل های پرینتر سه بعدی و طرح های سفارشی

VPC4000

ریخته گری طرح های پرینتر سه بعدی با نقره

VPC4000

ریخته گری طرح ها با قالب و موم گیری

VPC4000

ریخته گری النکو به صورت یک تکه با سیلندر ارتفاع 25 سانت و قطر 11 سانت

VPC4000

ریخته گری سیلندر با ارتفاع 25 سانت با قطر 10 سانت و وزن 1870 گرم طلا با بیش از 850 عدد دانه ریخته گری و تولید 110 عدد النگو به صورت یکجا

VPC4000

افزایش توان ریخته گری و تولید و کاهش هزینه های کارگاه با رفع خرابی دانه های ریخته گری شده در سیلندر

VPC4000

کیفیت ریخته گری در بالای شاخه سیلندر ارتفاع 25 سانت

VPC4000

کیفیت ریخته گری در پایین شاخه سیلندر ارتفاع 25 سانت

VPC4000

کیفیت ریخته گری و صافی سطح بدون پولیش کاری

VPC4000

کیفیت عالی ریخته گری در سیلندر های بسیار فشرده و سنگین

لینک های دستگاه ریخته گری VPC4000


شبکۀ اختصاصی تلوزیون اینترنتی هدفمند ماشین
صنایع هدفمند ماشین

فیلم های دستگاه ریخته گری VPC4000بخش اول: فلز داخل دستگاه قرار میگیرد.


بخش دوم: دمای مورد نظر تنظیم میشود.


بخش سوم: قالب داخل CHAMBER دستگاه قرار میگیرد.


بخش چهارم: مذاب آماده ریخته گری میباشد.


بخش پنجم: تزریق مذاب کامل انجام میشود.


بخش ششم: فلز از داخل سیلندر خارج میگردد.


بخش هفتم: گچ باقی مانده را جدا می نمائیم.


بخش هشتم: فلز کار شده وارد مراحل بعدی میگردد.