واحد تولید صنایع هدفمند ماشین


واحد تولید صنایع هدفمند ماشین
چیدمان داخلی بخش القائی دستگاه ریخته گری طلا

واحد تولید صنایع هدفمند ماشین
خط تولید دستگاه های ریخته گری طلا

واحد تولید صنایع هدفمند ماشین
فروش محصولات به تمامی نقاط کشور