دستیابی شرکت در طراحی و ساخت سیستم های الکترونکی با تکنولوژی روز جهان


واحد تولید صنایع هدفمند ماشین
دست یابی به سوئیچینگ قدرت Onboards تا توان 15000وات

واحد تولید صنایع هدفمند ماشین
رعایت تمامی استاندارد های ایمنی در طراحی بردها

واحد تولید صنایع هدفمند ماشین
رعایت تمامی استاندارد های کیفیت در طراحی بردها

واحد تولید صنایع هدفمند ماشین
طراحی بردهای الکترونیک با رعایت تمامی استاندار های صنعتی اروپا و آمریکا

واحد تولید صنایع هدفمند ماشین
طراحی و ساخت بردهای پیشرفته صنعتی با بالاترین رده کیفیت و استاندارد